"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Albert Einstein

Advocaat bij verhoor

In landen om ons heen zoals Engeland, Belgie, Italie en Denemarken is het al jarenlang praktijk, namelijk de rechtsbijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. In Nederland is het pas sinds 1 maart 2016 is het recht van iedere verdachten om rechtsbijstand van een advocaat te ontvangen tijdens een politieverhoor.

Dit recht is ontstaan uit eerdere uitspraken van het Europese Hof voor de rechten van de mens , waar is geoordeeld dat het onthouden van verhoorbijstand leidt tot een schending van het recht op een eerlijk proces (art 6 EVRM)

De verdachte moet ook actief worden gewezen op dit recht. Voorafgaand aan het politieverhoor hebben verdachten recht op consultatiebijstand. Dit betekent dat zij voordat zij met de politie in gesprek gaan eerst met een advocaat mogen spreken.

Het geeft veel voordelen om u te laten bijstaan door een advocaat tijdens een politieverhoor.
De aanwezigheid van de advocaat zorgt ervoor dat tijdens het verhoor geen sprake kan zijn van ongeoorloofde druk op de verdachte. De advocaat kan de verdachte adviseren tijdens het verhoor door aan de verhoorder te vragen om het verhoor te onderbreken voor een vertrouwelijk onderhoud of om een ‘time out’. Ook kan vragen om een vraag anders te formuleren. Tevens kan de advocaat in de gaten houden dat procedurevoorschriften worden nageleefd en erop toezien dat de afgelegde verklaring op de juiste wijze op papier komt.

Wel dient de advocaat zich te houden aan de regels die gelden voor de inrichting en orde tijdens een politieverhoor.

Kosten.
Indien u wordt verhoord nadat u bent aangehouden voor een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, dan kunt u kosteloos rechtsbijstand ontvangen van een advocaat.

Indien u niet ben aangehouden, maar bent uitgenodigd om (vrijwillig) te verschijnen aan het bureau om als verdachte gehoord te worden dan kunt u ook rechtsbijstand ontvangen van een advocaat die u zelf heb uitgenodigd om u bij te staan tijdens het verhoor. De kosten van deze rechtsbijstand dient u zelf te vergoeden.
Mr S.I. Kouwenhoven hanteert een zeer gematigd tarief voor dergelijke rechtsbijstand. Neem contact op met ons kantoor voor overleg.

#advocaatbijverhoor #rechtsbijstandbijverhoor

Opgeroepen voor verhoor?
Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor