"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Albert Einstein

Boetes

Vaak komen mensen bij mij met de vraag of ik kan helpen, omdat zij het niet eens zijn met een opgelegde boete. Voordat ik daarop ja kan zeggen, moet ik eerst weten om wat voor boete het gaat.

CJIB boete
De boete die vaak voorkomt, is de boete voor het begaan van een overtreding in de Wegenverkeerswet. Het CJIB schrijft de mensen aan dat een overtreding is geconstateerd en dat er betaald moet worden. Tegen een dergelijke bekeuring kan een bezwaarschrift worden ingediend. Meestal is de hulp van een advocaat niet nodig. Er zijn tegenwoordig zelfs Youtube filmpjes om uit te leggen hoe bezwaar moet worden ingediend. Mr Sandra Kouwenhoven hanteert echter een gerduceerd tarief voor de bijstand in dergelijke procedures indien u toch graag juridische bijstand hierin wenst.

Strafbeschikking:
Een andere boete is de strafbeschikking. Dit is een aanschrijving van het Openbaar ministerie dat een misdrijf is begaan, waarvoor een boete is opgelegd. Tegen een dergelijke bekeuring kan verzet ingesteld worden. Dit gaat door middel van het opsturen van een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin u de reden aangeeft, waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking. De Officier van Justitie kan dat beslissen dat de beschikking wordt ingetrokken of gewijzigd, of dat de zaak alsnog aan de Rechter wordt voorgelegd. Na enige tijd zal een zitting volgen. Alhoewel de verzetprocedure vrij eenvoudig is, kan de hulp van een advocaat vaak nuttig zijn. Het is zelfs zeer aan te bevelen. In een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Procureur Generaal bij de Hoge Raad is namelijk gebleken, dat de wijze waarop veel strafbeschikkingen worden uitgevaardigd onder de maat is. Regels worden ovoldoende nageleefd en regelmatig is er niet genoeg bewijsmateriaal. Het is belangrijk de bijstand van een advocaat te vragen. Mr Sandra Kouwenhoven kan u helpen bij deze procedure.

TOM zitting:
Ook kan het voorkomen dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de Officier van Justitie waarbij aan u het voorstel wordt gedaan tot het betalen van een geldboete of het doen van de werkstraf. Dit wordt een zogenaamde TOM zitting genoemd (=Taakstraf Openbaar Ministerie). Bij het aanvaarden van een dergelijk voorstel, is er geen sprake van een veroordeling.
Akkoord gaan met het voorstel betekent ook geen schuldbekentenis. De zaak wordt echter wel aangetekend in het Justitieel Documentatieregister en kan een belemmering betekenen voor de afgifte van een verklaring omtrent gedrag. Het is daarom wel raadzaam om een advocaat te raadplegen.

Geldboete door de Rechter:
De bovenstaande procedures zijn dus procedures waarbij de Officier van Justitie een geldboete oplegt, zonder dat er tussenkomst van de rechter is geweest. Wanneer u moet voorkomen bij de Rechter kan ook een geldboete worden opgelegd indien u veroordeeld. Niet betaling van die geldboete kan omzetting in hechtenis beteken. Bijstand van een advocaat tijdens de rechtszitting helpt bij het voeren van de verdediging. Het is ook belangrijk om tijdens de zitting de financiële positie van de verdachte toe te lichten, zodat de Rechter daarmee rekening kan houden en eventueel een betaling in termijnen van de geldboete in het vonnis kan opnemen.

Schadevergoeding te betalen aan de benadeelde:
Er zijn dus veel verschillende manieren waarop u tot betaling van een geldbedragen verplicht kunnen worden door het Openbaar ministerie of de rechter. In deze blog is nog niet alles behandeld. Het kan ook nog dat de rechter u verplichting een schadevergoeding te betalen aan de benadeelde. Hierop en op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
kom ik in een latere blog terug.Voor alle bovengenoemde situaties kunt met Mr Sandra Kouwenhoven contact opnemen.

Nieuwsoverzicht
Wordt uw gezag als ouder ingeperk?
Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor