"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Albert Einstein

Pesten strafbaar stellen?

 De afgelopen tijd hebben we veel verschrikkelijke berichten gelezen over gepeste kinderen, voor wie het pesten allemaal teveel is geworden.  Online en openlijk pesten leidde al bij verschillende jeugdigen zoals Tim , Fleur en Anash, dat zij liever het leven verlieten dan de aanhoudende pesterijen te moeten ondergaan. 

De roep om maatregelen is groot. Mensen voelen zich machteloos en willen dat de overheid iets aan dit probleem gaat doen. Er wordt geroepen dat pesten strafbaar moet worden gesteld. Ook online pesten of wraakporno op internet leidde ertoe dat de roep op strafbaarstelling toenam.

De vraag is echter of hiermee het probleem kan worden opgelost. Immers, de meeste pesterijen zijn al strafbaar. Veel pesterijen kunnen worden vertaald in een strafbaar feit. Het uitschelden van iemand kan worden bestempeld als belediging. Het verbaal of middels social media oproepen tot geweld kan als een bedreiging worden opgevat. Het na school telkenmale iemand opwachten en achterna lopen kan worden gekwalificeerd als stalking. Het slaan, bekogelen, knijpen en pijn doen van iemand is mishandeling en het verspreiden van onjuiste valselijke gegevens van een persoon kan laster opleveren. Pesten is dus al strafbaar. Er hoeven dus geen nieuwe wetten meer gemaakt te worden.

Wat pesten betreft zijn de strafbaarstellingen echter vaak een dode letter. Het is namelijk vaak moeilijk te bewijzen dat er sprake is van een strafbaar feit. Pesten gebeurd vaak in het geniep en door meerdere personen op verschillende momenten, waarbij het de ene keer regelmatiger is dan de andere keer. Tevens kan van pesten worden gesproken indien kinderen worden buitengesloten bij het spel of domweg worden genegeerd door klasgenoten. Dit valt onder pesten, doch niet onder een strafbaarstelling. Pesten gebeurd ook vaak al op jonge leeftijd. Op de basisschool wordt net zoveel gepest als op de middelbare school en personen kunnen pas vervolgd worden als zij de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Hoe kunnen we pesten dan aanpakken? Het is inderdaad het overwegen waard om daders te vervolgen. Er zal dan wel aangifte moeten worden gedaan door de slachtoffers. Er zullen slachtoffers zijn die dit niet wensen. De confrontatie met de dader zal immers veel moeilijker worden, nadat er aangifte is gedaan. In geval van zwaardere pesterijen zoals een mishandeling met letsel zal vervolging wel wenselijk zijn. Slachtoffers zouden beter op hun rechten gewezen kunnen worden, zodat zij de weg naar de politie ook zullen nemen. Voorlichting op scholen door wijkagenten zou een steun in de rug van gepeste kinderen en een waarschuwing voor pesters kunnen betekenen.

Pesten is echter een zeer complex probleem, waarbij de oplossing niet in de eerste plaats het strafrecht gevonden moet worden. Het bundelen van de krachten van leerkrachten, ouders en leerlingen om samen het probleem aan te pakken en vooral er alert op te zijn, moet altijd een eerste stap zijn. Het strafrecht kan een ultimum remedium zijn.

Daarom ligt vervolging voor pesten niet echt voor de hand. Wordt u zelf verdacht van een feit dat hiermee te maken heeft, dan kan de hulp van een advocaat nodig zijn. Er kan alsnog gedacht worden om een aanbod te doen voor mediation of een gesprek. Vraag hiervoor advies bij Mr Sandra  Kouwenhoven

Contact
Verdachte?
Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor