"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Albert Einstein

Ouderlijk gezag en toestemming

Toestemming andere ouder

Het overkwam mij de laatste keer dat ik met mijn oudste dochter een tripje naar Londen maakte. Bij de douane kwam ik erachter dat ik het toestemmingsformulier van de vader was vergeten. Gelukkig deed de Marechaussee niet moeilijk en mocht ik door. Voor een vakantie in het buitenland is namelijk toestemming van de andere (gezaghebbende) ouder nodig.

Kinderontvoering

Het toestemmingsformulier kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid. Zorg dat u dit volledig ingevuld en ondertekend door de andere ouder meeneemt indien u met uw kinderen op vakantie gaat, zonder dat de andere ouder daarbij aanwezig is.
Indien een kind zonder toestemming van de ouder wordt meegenomen naar een ander land, of niet wordt teruggebracht na de afgesproken periode,  wordt wel gesproken van Kinderontvoering. Beter is het om te zeggen dat sprake is van onttrekking aan het gezag. Volgens het Centrum Nationale Kinderontvoering zijn er na deze zomervakantie 25 kinderen niet teruggekomen in hun land. Het Centrum kan advies en begeleiding bieden in dergelijke situaties.  Soms is een terugegeleidingsprocedure nodig die bij de Rechtbank gestart kan worden. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Bij Kouwenhoven Advocatenkantoor komt het regelmatig voor dat cliënten hulp nodig hebben, omdat de andere ouder het toestemmingsformulier niet wenst te tekenen. Dit kan ook het geval zijn bij toestemming voor de afgifte van een paspoort voor de kinderen, of toestemming voor verhuizing, of andere gezagskwesties. De andere ouder is het dan niet eens met de vakantie of de verhuizing of gebruikt zijn/haar weigering om andere redenen.

In dergelijke gevallen spreken we van een geschil omtrent de uitoefening  van het gezag (ex art 252a BW). Een procdedure bij de Rechtbank kan dan nodig zijn om vervangende toestemming te krijgen. Mr Kouwenhoven kan hulp bieden bij dergelijke procedures. Tezamen met de client wordt een verzoekschrift opgesteld, welke meestal snel bij de Rechtbank in behandeling wordt genomen.

De Rechtbank zal een belangenafweging maken waarbij de belangen van ouders en van de kinderen in acht worden genomen. De Rechter kan dan de vervangende toestemming verlenen welke gebruikt kan worden om de vereiste formulieren te verkrijgen of de vakantie te ondernemen.  Heeft u hierover een vraag,  neem dan contact op met Mr S.I. Kouwenhoven.

Meer lezen
Geeft de andere ouder geen toestemming?
Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor