"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."

Albert Einstein

Wraakporno

Het komt steeds vaker voor dat een (ex) geliefde besluit om een filmpje dat onder romantische omstandigheden is gemaakt te delen met anderen en soms zelf op het internet te verspreiden. Een nieuwe term die gehoord wordt is dat sprake is van ‘wraakporno’.

Is het strafbaar om intieme foto’s of filmpjes te verspreiden?

Ja en nee is het antwoord. Jongeren worden wel redelijk beschermt door de wet, omdat verspreiden kinderporno strafbaar is, dus elke seksueel getinte gedraging van een jongere onder 18 jaar mag niet in bezit worden gehouden of verspreid worden. Zelfs niet naar 1 andere persoon worden doorgestuurd via de mobiel (art 240B Sr.). Zie hiervoor mijn eerder blogs over sexting.

Maar hoe zit het met volwassenen?
Indien een opname is gemaakt met medeweten van de persoon die daarop zichtbaar is, is het online verspreiden van zo een seksfilmpjes nu niet zomaar strafbaar. Ook niet indien de persoon geen toestemming heeft gegeven..

Maar er zijn veel gevallen denkbaar waardoor zo een openbaarmaking wel strafbaar zou kunnen.

Het is bijvoorbeeld strafbaar om stiekem videobeelden te maken in een privé omgeving (art 139fsr.) En het is strafbaar een dergelijk filmpje openbaar te maken (art 139g) Dit artikel was van toepassing in de zaak tegen een medeverdachte van Dave Roelvink waarbij de jacuzzi scene tussen Dave en een dame op Snapchat werd gezet. De verdachte werd veroordeeld tot een werkstraf (zie ECLI:NL:RBNHO: 2016: 9771).

En onlangs ontplofte Social media vanwege de Patrcia Paay zaak. Probleem in haar zaak is dat het er in eerste instantie op lijkt dat Patricia wel op de hoogte was van het feit dat zij gefilmd werd. De film is dus niet zonder toestemming gemaakt.
Om welke redenen kan er dan toch sprake zijn van een strafbaar feit?

Gekozen kan worden voor meerdere varianten. Er kan sprake zijn van smaad (art 261 Sr.) of belediging (art 266Sr.). Immers het delen van een dergelijk filmpje op internet laat een kant van Patricia zien die we doorgaans niet echt als positief bestempelen.
Maar verder dan deze strafbaarstellingen kunnen we moeilijk gaan. In het civiele recht zijn nog wel mogelijkheden, zoals schending van het portretrecht en onrechtmatige daad.

In de politiek gaan steeds meer stemmen op voor nadere strafbaar stelling van cyberpesten. Vooral de dood van de jongen Tharukshan Selvam, die een eind aan zijn leven maakte nadat een naaktfoto van hem op internet terecht kwam, gaan er meer stemmen op om deze vorm van pesten strafbaar te maken. Nu was er in dit geval al sprake van een strafbaar feit, maar ook andere gevallen zouden makkelijker aangepakt moeten kunnen worden. We volgen de wetgeving hier op de voet.

Meer lezen

Verdachte van een strafbaar feit?
Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor