Toestemming andere ouders bij gezamenlijk gezag.

De wet gaat ervan uit dat een kind twee gezaghebbende ouders heeft. Ouderlijk gezag betekent dat de ouders het kind opvoeden en verzorgen. Ook zijn de gezaghebbende ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Bij een tijdens het huwelijk geboren kind ontstaat dit gezag automatisch door beide ouders. Bij een buiten het huwelijk geboren kind, moeten ouders dit later regelen door middel van een verzoek in het gezagsregister bij de Rechtbank.

Het hebben van gezag, houdt in dat je zeggenschap hebt over je kind. Belangrijke beslissingen worden samen door de ouders genomen. Enkele voorbeelden zijn; waar het kind woont, naar welke school het kind gaat, of het kind een medische behandeling moet ondergaan, hoe de financiën van het kind worden beheerd en om een paspoort voor het kind aan te vragen. Vaak hebben ouders te maken met de  toestemming als zij willen het reizen met hun kind naar het buitenland. Hiervoor kan gemakkelijk een toestemmingsformulier worden gedownload via www.rijksoverheid.nl.

Problemen kunnen ontstaan als ouders gaan scheiden of uit elkaar gaan. De beslissingsbevoegdheid over het kind blijft dan bestaan. Ouders moeten overleg hebben over belangrijke beslissingen en in veel gevallen wordt de toestemming van de andere ouder gevraagd door scholen, ziekenhuizen voordat een inschrijving of operatie kan plaatsvinden. Het kan gebeuren dat een ouder niet wil meewerken aan bijvoorbeeld een verhuizing of een verandering van school.

In dat geval is het soms nodig dat een verzoek bij de Rechtbank wordt ingediend om vervangende toestemming van de rechter te krijgen. De Rechter zal daarbij een afweging maken tussen alle belangen van ouders en kinderen.

Indien u in deze situatie terecht komt, kunt contact opnemen met Mr Sandra I. Kouwenhoven voor advies en bijstand in deze procedure.

Strafrecht, jeugdrecht, personen,- en familierecht

Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatuur