Wraakporno

Het komt steeds meer voor dat een (ex) geliefde besluit om een filmpje dat onder romantische omstandigheden is gemaakt te delen met anderen en soms zelfs op het internet of social media te verspreiden. De term die hiervoor gebruikt wordt is dat sprake is van ‘wraakporno’.

Het opnemen van een handeling van een volwassene met een erotisch karakter of seksueel getint en daarna verspreiden of openbaar maken kan strafbaar en onrechtmatig zijn.

Langer geleden kwam Dave Roelvink in het nieuws, die op een dergelijk filmpje te zien was en niet wist dat hij gefilmd werd. En korter geleden ontplofte social media met een filmpje van Patricia Paay, die wel wist dat ze gefilmd werd, maar zeker niet wilde dat anderen dit filmpje zouden zien. En op de dag dat de daders van de verspreiding van dat filmpje werden veroordeeld, dook een onfortuinlijk filmpje op van Fred van Leer.

Wanneer deze afbeeldingen minderjarige betreffen, kan sprake zijn van het strafbare feit ‘verspreiden kinderporno' (art 240b Sr). Dit is een zeer ernstig feit, waarbij veroordeling tot grote gevolgen kan hebben voor (minderjarige) daders. Vroeger was het moeilijker een veroordeling te krijgen voor het verspreiden van seksuele getinte beeltenissen van volwassenen. Er werd vaak teruggegrepen op smaad (art 261 sr.) laster (art 262 sr.) of belediging  (art 266 sr.). Sinds 1 januari 2020 is er wetgeving voor Wraakporno.

Er zitten wel veel juridische merites aan dit feit. De eerste vraag is of wel sprake is van seksuele gedragingen, want de meningen hierover kunnen verdeeld zijn. Ook is een vraag of een filmpje met toestemming is gemaakt. Is dat niet het geval, dan is sprake van heimelijk filmen dat strafbaar is ex art 139f sr of 139h sr. Ook het in bezit komen van zo een afbeelding of filmpje is strafbaar als men weet dat het onrechtmatig is vervaardigd.

Weet de persoon wel dat zij/hij gefilmd is, dan kan de openbaarmaking van seksuele gedraging toch strafbaar zijn als de verspreider weet dat dit nadelig kan zijn voor de betrokkene op het filmpje. Ook hierover kunnen verweren worden gevoerd.

De straf die kan volgen op een dergelijk feit  is een gevangenisstraf tot 2 jaar en voorlopige hechtenis is mogelijk. Het is van belang tijdig een advocaat in te schakelen, omdat dit feit wel ernstig bestraft wordt en grote gevolgen heeft voor het strafblad van een verdachte.

Strafrecht, jeugdrecht, personen,- en familierecht

Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatuur