"Een wet bestaat uit het voorschrijven van het goede en het afwijzen van het kwade."

Citaat van Marcus Tullius Cicero (106 v.C. - 43 v.C.)

Strafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit kan dat behoorlijk ingrijpend voor u zijn. Kouwenhoven Advocatenkantoor biedt u deskundige hulp tijdens de procedure. Ook kan Mr Sandra Kouwenhoven u bijstaan tijdens een verhoor bij de politie. Samen met u voeren we overleg over hoe we de verdediging het beste kunnen voeren. U kunt zich hierbij vragen voorstellen zoals: “Moet ik mij op mijn zwijgrecht beroepen of juist een verklaring afleggen?” of "Moeten er getuigen worden opgeroepen?"

U kunt op verschillende manieren met het strafrecht in aanraking komen. Indien u een dagvaarding heeft ontvangen om bij de Rechter te verschijnen, of als u in hechtenis wordt genomen, of als u anderszins als verdachte van een strafbaar feit bent aangemerkt. In alle gevallen is het van belang dat u wordt voorzien van juridische bijstand. Kouwenhoven Advocatenkantoor staat u met deskundig advies ter zijde in alle fasen van het strafproces.

Kouwenhoven Advocatenkantoor verleent rechtsbijstand in alle soorten strafzaken bijvoorbeeld:

 • Alle misdrijven zoals openlijk geweld, mishandeling, diefstal, zeden, enzovoorts;
 • Verkeerszaken, zoals rijden onder invloed;
 • Hennepzaken;
 • Inbeslagname;
 • Voorstel tot een transactie of het doen van een werkstraf (TOM zitting);
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • Schadevergoeding voor slachtoffers;
 • Strafbeschikking en verzet
 • Bestuurlijke procedures bij het CBR (ongeldig verklaring rijbewijs)

Ook in Hoger Beroep verleent Kouwenhoven Advocatenkantoor rechtsbijstand.

Mr. S. I. Kouwenhoven is met name gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Minderjarigen hebben gewoonlijk recht op kosteloze rechtsbijstand door een advocaat wanneer zij bij de Kinderrechter dienen te verschijnen.

Jeugdrecht

Als we het over jeugdrecht hebben gaat het over minderjarige kinderen. Het Jeugdrecht kan worden onderverdeeld in het Civiel jeugdrecht en het Jeugdstrafrecht. Jeugdstrafrecht geldt voor minderjarigen vanaf 12 jaar. Kinderen krijgen soms te maken met problemen thuis, op school, of met de politie. Ook kan het voorkomen dat gezinnen te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg en dat kinderbeschermingsmaatregelen worden toegepast. Dit kan al gebeuren bij heel jonge kinderen. Omdat het jeugdrecht een bijzonder rechtsgebied is waarop speciale regels en procedures van toepassing zijn, is specialistische kennis van belang. Kouwenhoven Advocatenkantoor biedt u deze kennis en is in het bijzonder gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Zowel minderjarigen als hun ouders kunnen rechtsbijstand ontvangen van Mr. Sandra I. Kouwenhoven.

Onder het jeugdrecht valt onder meer:

 • Ondertoezichtstelling van kinderen
 • Uithuisplaatsing van kinderen
 • Gezags,- en afstammingskwesties
 • Omgangsrecht
 • Kinderstrafzaken
 • Officierszitting

Personen,- en familierecht

Indien u heeft besloten om uw huwelijkof geregistreerd partnerschap te beeindigen, is het belangrijk goed juridisch advies in te winnen. Echtscheidingsprocedures en beeindiging van geregistreerdpartnerschap met kinderen, lopen altijd  middels een verzoek aan de Rechtbank.

Indien u niet getrouwd was, maar uw relatie wilt beeindigen of al beeindigd hebt, kan het nodig zijn juridische bijstand te vragen in kwestie rondom de kinderen, zoals gezag,  omgangsregeling en het opstellen van een Ouderschapsplan.

U kunt bij Mr Sandra Kouwenhoven terecht voor nader advies en begeleiding in verschillende procedures op gebied van personen,- en familierecht.  Gedacht kan worden aan:

 • Opstelling ouderschapsplan.
 • Ouderlijk gezag, eenhoofdig gezag en ontzetting/ontheffing gezag.
 • Contact, en omgangsregeling.
 • Toestemming andere ouder bij gezags kwesties.
 • Meerderjarigheidsverklaring

Overige rechtsgebieden

In overleg kan rechtsbijstand in andere rechtsgebieden worden gegeven.

Strafrecht, jeugdrecht, personen,- en familierecht

Neem contact op

Diensten

 • Strafrecht
 • Jeugdrecht
 • Personen,- en familierecht
 • Gefinancierde rechtsbijstand              (pro deo)

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatenkantoor