Meederjarigheid verklaring

Zwanger maar nog geen 18 jaar, een minderjarige moeder, oftewel een tienermoeder.

Om ouderlijk gezag te hebben over je kind moet je 18 jaar of ouder zijn (meerderjarig). Bent je 16 of 17 jaar, dan kun je aan de kinderrechter om een meerderjarigheidsverklaring vragen (art 1:253ha Burgerlijk wetboek). Dit kan ook als je jonger bent  dan 16 en zwanger. De rechter beslist dan later, namelijk als de moeder 16 jaar is en/of als de baby is geboren.

Gezag over een kind is belangrijk als je belangrijke beslissingen over je kind zelf wenst te nemen. Bijvoorbeeld over het ondergaan van een operatie, of als je wilt reizen met je kind. Tevens kunnen minderjarige moeders soms een uitkering voor zichzelf aanvragen, of voor hun baby. Dit verschilt per gemeente en soms is daarvoor gezag nodig.

Voor de procedure tot meerderjarig verklaring is een advocaat vereist. De procedure gaat middels een verzoekschrift dat bij de Rechtbank door de advocaat wordt ingediend.                 De Rechter verklaart je meerderjarig als het in het belang is van moeder en kind en er geen contra indicaties zijn. Meestal wordt advies aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd, maar soms is dat niet nodig.

Minderjarige vaders kunnen geen meerderjarigheidsverklaring aanvragen. 

Mr. Sandra I Kouwenhoven heeft veel ervaring in dergelijke zaken en kan de aanstaande moeder en eventueel haar ouders van alle advies voorzien en bijstaan in de procedure.

Meer lezen

Strafrecht, jeugdrecht, personen,- en familierecht

Neem contact op

Contact

Dijkweg 69
2671 CW Naaldwijk
0174 - 64 34 42
info@kouwenhovenadvocaat.nl

© Kouwenhoven Advocatuur