Ouderschapsplan opstellen 

Hulp bij het opstellen van uw Ouderschapsplan 

 Het opstellen van een Ouderschapsplan is sinds enige tijd verplicht voor ouders die uit elkaar gaan. Voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, wordt zelfs door de Rechter gevraagd het Ouderschapsplan te overleggen bij de indiening van het verzoekschrift tot scheiding of ontbinding partnerschap. Maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag, is het raadszaam een Ouderschapsplan op te stellen, zodat voor de beide ouders en de kinderen duidelijk is welke afspraken voor de toekomst over de verzorging en opvoeding zijn gemaakt. 

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over:

  • de betrokkenheid van de kinderen bij het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Of over het contact met de beide families. Ook kunt u in het ouderschapsplan opnemen op welk hoofdadres u het kind bij de gemeente inschrijft. (Bron Rijksoverheid.nl).

Mr Sandra I. Kouwenhoven helpt u graag om samen met u een Ouderschapsplan op te stellen. 

Meer lezen

Strafrecht, jeugdrecht, personen,- en familierecht

Neem contact op

© Kouwenhoven Advocatuur