Verklaring omtrent Gedrag

  .Krijg ik een strafblad?

  Het woord strafblad bestaat niet meer, maar zodra een vervolging wordt ingesteld tegen een persoon, wordt dit aangetekend op het Justitieel documentatieregister. Dit kan een probleem zijn waneer een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig is.

  Verklaring omtrent gedrag kan worden aangevraagd in de volgende gevallen:
  • Werk.
  • Opleiding, bijvoorbeeld in de zorg.
  • Lidmaatschap Schietvereniging.
  • Aanvraag Visum of werkvergunning.
  • Starten van een rechtspersoon.

  Aanvraag gaat via de Gemeente of online. De werkgever bereid het formulier vaak voor. Kosten ongeveer 45,-.

  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beslist namens de Staatssecretaris op de aanvraag, door middel van de Dienst Justis. Het betreft dus een bestuursrechtelijke procedure. Binnen 4 of 8 weken volgt een beslissing.  De Dienst Justis kijkt eerst of in de terugkijktermijn een relevant feit voorkomt op de documentatie. Alle vermeldingen tellen mee, dus ook een sepot! Niet elk type delict is relevant voor het doel waarvoor het wordt aangevraagd. Een fraudedelict is bijvooreeld meer relevant als men bij een bank wil werken, dan de meeste andere delicten.  De terugkijktermijn is 4 jaar. Bij minderjarigen is de terugkijktermijn korter.

  Vervolgens wordt gekeken of er andere omstandigheden zijn die moeten worden meegewogen: 
  • Leeftijd van de aanvrager 
  • Burgerlijke staat
  • Leeftijd van de aanvrager ten tijde van het plegen van het strafbare feit 
  • Zwaarte van het delict (misdrijf of overtreding) 
  • Wijze waarop de strafzaak is afgedaan (bijv. veroordeling, voorwaardelijke straf, boete, ontslag van alle rechtsvervolging en soort sepot) 
  • Vraag in hoeverre recidive waarschijnlijk is. 
  • De omstandigheden waaronder het strafbare feit heeft plaatsgevonden

  Bezwaar en beroep zijn mogelijk. Eerst ontvang men een bericht dat de Dienst Justis van plan is de aanvraag af te wijzen. Er kan dan een zienswijze worden ingediend. Bezwaarschrift binnen 6 weken. Er komt een hoorzitting, waar in persoon het bezwaar kan worden toegelicht. Na afwijzing van het bezwaar kan beroep worden ingesteld worden bij de Sector bestuursrechtspraak van de Rechtbank. daarna is Hoger Beroep bij de Raad van State mogelijk.

  Mr Sandra I. Kouwenhoven kan u adviseren en bijstaan gedurende deze procedure omtrent de afgifte van de Verklaring omtrent Gedrag.

  Strafrecht, jeugdrecht, personen,- en familierecht

  Neem contact op

  Contact

  Dijkweg 69
  2671 CW Naaldwijk
  0174 - 64 34 42
  info@kouwenhovenadvocaat.nl

  © Kouwenhoven Advocatuur